Politica de confidențialitate

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operator de date:

Operatorul de date este Dobsa Serv SRL, 537169 Morăreni nr.145, jud. Harghita CUI: RO33779463, ONRC: J19/318/2014 (numit în continuare: „Operator de date”).

Operatorul de date prelucrează datele cu caracter personal conform dispozițiilor și legii în vigoare. Această prelucrare se referă la date legate de serviciile oferite de Operatorul de date și aferente gestionării acestor servicii, la datele cu caracter personal ale utilizatorilor care accesează pagina (numit în continuare: „Utilizatorii”).

Identificarea paginii de web:

Site-ul accesibil la adresa de web https://dobsa.ro și toate subpaginile și paginile de web accesibile, inclusiv webshopul care funcționează aici.

Validitatea informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

Serviciile oferite de Operatorul de date (numit în continuare: Operator de date) care operează site-ul accesibil la adresa de mai sus (în continuare: site) se concentrează pe România și pe alte țări din UE, servicii oferite din România. În acest sens, la serviciile prestate, precum și la Utilizatorii care solicită acest serviciu (referitor și la gestionarea datelor cu caracter personal), se aplică legislația română normativă în vigoare, luând în considerare actele normative internaționale aferente, mai ales ordinul Parlamentului European și Consiliului European (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal (numit în continuare GDPR).

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal:

Bazându-se pe articolul 6. alineatul (1) punctul a) din GDPR, temeiul juridic al prelucării, gestionării datelor cu caracter personal executat de Operatorul de date este consimțământul Utilizatorului.

Utilizatorul își dă consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal bifând căsuța marcată de înaintea declarației de protecție a datelor cu caracter personal. Utilizatorul poate citi oricând informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal făcând click la inscripția care apare la toate paginile și anume „Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal”, respectiv poate citi în declarația de protecție a datelor cu caracter personal accesând link-ul marcat cu textul „Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal”, astfel Operatorul de date asigură informarea prealabilă detaliată, clară și explicită a Utilizatorului. Bifând căsuța marcată de înaintea declarației de protecție a datelor cu caracter personal, Utilizatorul declară că a citit informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, a înțeles conținutul acestuia și își dă consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal conform informării prezente.

Gestionarea datelor cu caracter personal fără consimțământul ulterior separat al Utilizatorului, respectiv în urma retragerii consimțământului.

Datele colectate cu consimțământul Utilizatorului dar fără consimțământul ulterior separat al aceluia, respectiv după retragerea consimțământului, sunt gestionate de Operatorul de date pe baza articolului 6. alineatul (1) punctul a) din GDPR.

În cazul în care datele cu caracter personal au fost înregistrate, culese cu consimțământul Utilizatorului în cauză, aceste date pot fi gestionate chiar și fără consimțământul ulterior separat al Utilizatorului, respectiv după retragerea consimțământului Utilizatorului, în cazurile de mai jos:

  • prelucrarea datelor cu caracter personal este necesar în scopul îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului de date;

  • prelucrarea datelor cu caracter personal este necesar în scopul protejării unor interese care sunt esențiale în interesele vitale ale Utilizatorului sau ale unei alte persoane;

  • prelucrarea datelor cu caracter personal este necesar din considerente importante de interes public sau în scopul exercitării unui drept legitim cu care este învestit operatorul de date;

  • prelucrarea datelor cu caracter personal este necesar în scopul validării unor interese legitime al operatorului de date sau a unei părți terțe, cu excepția cazului în care interesele sau drepturile și libertățile legitime imperioase ale Utilizatorului prevalează asupra acestor interese, în această situație devine necesar protecția acestor date cu caracter personal, în special atunci când Utilizatorul este un copil.

Înaintea prelucrării datelor (referitor la interesele legitime a prelucrării datelor cu caracter personal în cazurile mai sus menționate), Operatorul de date efectuează în fiecare caz – în mod obligatoriu – testul de evaluare a intereselor. Testul de evaluare a intereselor este un proces în trei trepte, pe parcursul căruia Operatorul de date identifică interesele sale legitime, respectiv drepturile efective și opozabile ale Utilizatorului, și dreptul fundamental al Utilizatorului de prelucrare a datelor. După executarea testului, Operatorul de date determină pe baza articolului 6. alineatul (1) punctul a) din GDPR dacă datele cu caracter personal pot sau nu pot fi gestionate.

Operatorul de date înștiințează Utilizatorul legat de rezultatul testului de evaluarea a intereselor în așa fel încât pe baza acestei înștiințări Utilizatorul poate stabili clar care sunt interesele legitime pe baza cărora datele sale personale sunt prelucrate de Operatorul de date fără consimțământul lui.

Pe parcursul efectuării testului de evaluare a intereselor, Operatorul de date procedează conform Opiniei Consiliului Uniunii Europene și Comitetului European Pentru Protecția Datelor, Opinie cu nr. 6/2014 care conține constatări normative și poate fi citit accesând link-ul:

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news-overview.cfm#h2-2

În scopul oferirii serviciilor sale, Operatorul de date poate prelucra acele date cu caracter personal, care din punct de vedere tehnic sunt indispensabili pentru oferirea serviciului respectiv.

Prelucrarea datelor cu caracter personal aferente serviciilor IT:

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal: pentru funcționarea sigură și corespunzătoare a site-ului Operatorul de date folosește „cookie”-uri. Cu aceste prelucrări de date asigură funcționarea optimă și utilizarea ușoară (user-friendly) a paginii de web, respectiv datele statistice anonime asigură optimizarea și dezvoltarea continuă a site-ului.

Baza legală (temeiul juridic) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal: în cazul funcționării site-ului, interesul legitim de culegere a datelor pentru activități de marketing și pentru analiza vizitatorilor pe site, are ca bază legală consimțământul prealabil. La încărcarea site-ului apare jos o fereastră informativă, accesând Setările de protecția datelor cu caracter personal, Utilizatorul poate regla la ce își acordă consimțământul. Consimțământul prealabil poate fi acordat prin reglarea în poziția corespunzătoare a indicatorului.

Sfera datelor prelucrate: paginile deschise și vizitate pe parcursul navigării pe site, frecvența acestor vizite, adresa IP a instrumentului folosit de Utilizator, determinarea aproximativă a coordonatelor geografice a Utilizatorului (maxim localitatea), tipul programului de navigare (browserului) folosit de Utilizator, tipul instrumentului ca mijloc de navigare online.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal: durata prelucrării datelor cu caracter personal este variabilă, sunt cookie-uri care sunt valabile pentru un anumit proces de lucru, în timp ce unele date sunt stocate pentru timp mai îndelungat, dar maxim pentru 2 ani.

Modul de stocare a datelor cu caracter personal: Operatorul de date stochează datele cu caracter personal în sistem informatic, date care sunt anonimizate. „Cookie”-urile nu sunt stocate de Operatorul de date ci de instrumentele folosite de Utilizator. Pe serverul folosit de furnizor sunt stocate numai fișierele de jurnal care sunt necesare pentru funcționarea paginii și pentru detecția erorilor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul formularelor accesibile pe site și/sau mesajelor electronice primite la adresa de e-mail indicată pe site:

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal: Cu ajutorul modalităților accesibile pe pagina de web (formular de trimitere mesaje, adresă de e-mail, număr de telefon), Utilizatorii pot lua legătura cu Operatorul de date.

Baza legală (temeiul juridic) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal: baza legală a prelucrării datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul Utilizatorului, formulat prealabil și acordat în mod liber. Cu ajutorul formularelor de trimitere mesaje accesibile pe site, datele sunt acordate liber de Utilizator, înainte de trimiterea mesajului găsește o comunicare care indică citirea declarației de prelucrare a datelor cu caracter personal, respectiv mesajul poate fi trimis numai dacă bifează căsuța din această declarație.

Sfera datelor prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon. Datele în plus trimise de Utilizator sunt șterse din sistemul informatic al Operatorului de date, nu sunt stocate.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal: datele cu caracter personal al Utilizatorului sunt prelucrate de Operatorul de date numai până la îndeplinirea, realizarea scopului, până la satisfacerea nevoilor și intereselor Utilizatorului, după care Operatorul șterge datele fără întârziere.

Modul de stocare a datelor cu caracter personal: datele cu caracter personal sunt stocate de Operatorul de date în sistem informatic până la realizarea scopului apoi sunt șterse.

Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de înregistrare:

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal: solicitarea serviciilor webshopului operat de către Operatorul de date, prelucrarea datelor personale și datelor de contact.

Baza legală (temeiul juridic) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal: baza legală a prelucrării datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul Utilizatorului, formulat prealabil și acordat în mod liber. Cu ajutorul formularelor de trimitere mesaje accesibile pe site, datele sunt acordate liber de Utilizator, înainte de înregistrare găsește o comunicare care indică citirea declarației de prelucrare a datelor cu caracter personal, și se poate înregistra numai dacă bifează căsuța din această declarație.

Sfera datelor prelucrate: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, nume utilizator, parolă, adresă de livrare, adresă de facturare.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal: în cazul Utilizatorilor înregistrați durata prelucrării datelor cu caracter personal ține până la ștergerea acestora solicitată de Utilizator, dar cel mai mult până 5 ani. Prelucrarea datelor se poate înceta și prin ștergerea acestora de către Operatorul de date. Cererea de ștergere înaintată de către Utilizator este executată de Operatorul de date în maxim 10 zile lucrătoare de la intrarea cererii.

Modul de stocare a datelor cu caracter personal: datele cu caracter personal sunt stocate de Operatorul de date în sistem informatic.

Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de depunerea comenzii:

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal: scopul prelucrării datelor este îndeplinirea comenzii, prelucrare de date aferent îndeplinirii comenzii și operării webshopului, asigurarea produselor comandate și/sau serviciilor pentru Utilizator.

Baza legală (temeiul juridic) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal: articolul 6. alineatul (1) punctul a) din GDPR, conform căreia prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unui contract în care Utilizatorul este unul dintre părți. Înainte de depunerea comenzii, Utilizatorul bifează căsuța din declarația de prelucrare a datelor cu caracter personal, prin aceasta declară că a citit și a luat la cunoștință declarația respectivă.

Sfera datelor prelucrate: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, nume utilizator, parolă, adresă de livrare, adresă de facturare, produsele/serviciile comandate, prețul și suma comenzii, modul de preluare, metoda de plată, data plății.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal: în cazul prelucrării datelor sunt diferențiate mai multe durate: datele prelucrate în scopul livrării produsului (nume, prenume, adresă de livrare, număr de telefon) sunt transmise către transportator, cu restricția că acesta poate prelucra datele în măsura necesară până la îndeplinirea livrării.

Durata prelucrării datelor legate de solicitări de garanție, de păstrarea facturilor și altor documente este reglementat de actele normative române în vigoare.

Modul de stocare a datelor cu caracter personal: datele cu caracter personal sunt stocate de Operatorul de date în sistem informatic.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul trimiterii de newsletter:

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal: trimitere newsletter pentru Utilizator, primit prin mesaj electronic (e-mail) de la Operatorul de date. Conținuturi: informații despre serviciile Operatorului de date, noutăți, știri, actualități, respectiv oferte de marketing și conținuturi cu scop publicitar.

Baza legală (temeiul juridic) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal: baza legală a prelucrării datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul Utilizatorului, formulat prealabil și acordat în mod liber. Înainte de abonarea la newsletter, Utilizatorul bifează căsuța din declarația de prelucrare a datelor cu caracter personal, prin aceasta declară că a citit și a luat la cunoștință declarația respectivă. Prin aceasta Utilizatorul declară, că își dă consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal respectiv pentru trimiterea de newsletter, prelucrare definită și specificată în informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Serviciul de newsletter, lângă trimiterea de informații utile, are și scopuri comerciale directe. Abonarea la newsletter este independent de celelalte servicii asigurate de Operatorul de date.

Sfera datelor prelucrate: nume, prenume, adresă de e-mail.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal: datele prelucrate în scopul trimiterii de newsletter sunt prelucrate de Operatorul de date până la retragrerea consimțământului Utilizatorului (dezabonare), respectiv până cererea de ștergere a Utilizatorului, după care sunt șterse.

Modul de stocare a datelor cu caracter personal: datele cu caracter personal sunt stocate de Operatorul de date în sistem informatic, izolat de alte date.

Modul de prelucrare a datelor cu caracter personal:

La datele cu caracter personal al Utilizatorului au acces următoarele persoane (luând în considerare faptul că aceste date sunt gestionate separat în funcție de diferitele scopuri de prelucrare):

  • Colegii de muncă al Operatorului de date

  • Colegii de muncă al Prelucrătorului de date

  • Alte persoane în cazul în care Utilizatorul și-a dat consimțământului

  • Instanțe sau autorități, în cazul în care divulgarea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Prelucrarea datelor:

Operatorul de date, ca prelucrător de date, recurge la serviciile Prelucrătorului de date de mai jos:

Serviciu de oferire spațiu de stocare:

Magyar Hosting Kft. (sediu: 1132 Budapesta, str. Victor Hugo nr. 18-22. Ungaria)

Obiectiv: Prelucrarea informatică a datelor

Sfera Utilizatorilor în cauză la care se referă prelucrarea datelor: Utilizatorii care vizitează site-ul

Scopul și durata prelucrării datelor cu caracter personal corespunde gestionării acestor date specificat în informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal prezent.

Prelucrarea datelor cu caracter personal legat de cookie-uri:

Google INC. Sediu: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 US

Obiectiv: asigurarea serviciului de măsurare a traficului (vizitatorilor) site-ului

Sfera Utilizatorilor în cauză la care se referă prelucrarea datelor: Utilizatorii care vizitează site-ul

Scopul și durata prelucrării datelor cu caracter personal corespunde gestionării acestor date specificat în informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal prezent.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul trimiterii de newsletter:

SalesAutopilot Kft. Sediu: 1089 Budapesta, str. Golgota nr. 3. Ungaria

Obiectiv: conform celor formulate la punctul „Prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul trimiterii de newsletter”

Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de livrarea produselor:

SC FAN Courier Express SRL. Sediu: Glucoză, nr. 11 C, București, sector 2, cod poștal 020332

Obiectiv: conform celor formulate la punctul „Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de depunerea comenzii”

Căi de atac:

Utilizatorul poate depune plângere, reclamație apelând la:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 București, Romania

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

http://www.dataprotection.ro/